Naziv operacije: E-POS-SLATNAR

Naziv operacije: E-POS-SLATNAR

Podjetje Slatnar d.o.o. želi z operacijo E-POS-SLATNAR, ki je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022«, nadgraditi svoje poslovanje z uporabo najnovejših informacijsko komunikacijskih tehnologij. Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Z operacijo »E-POS-SLATNAR« bomo izboljšali položaj na tujih trgih ter na njih povečali konkurenčnost, doseg in prepoznavnost naših storitev in poslovnih produktov. Za realizacijo slednjega bomo v okviru operacije izvedli naslednje ukrepe oziroma aktivnosti:

 • Spletna trgovino;
 • Digitalizacija nastopov na sejmih;
 • Spletne strani za tuje trge;
 • Produktno-prodajni video;
 • Krepitev kompetenc – usposabljanja.

Za kakovostno in uspešno izvedbo zapisanih ukrepov bomo sodelovali z zunanjim izvajalcem: Optiweb, spletne rešitve, d.o.o.

Operacija »E-POS-SLATNAR« bo s prenovljeno spletno pojavnostjo izboljšala pozicioniranje blagovne znamke in produktov podjetja Slatnar d.o.o. na tujih trgih, povečala doseg do identificiranih ciljnih skupin in konkurenčnost podjetja.

Operacija bo podjetju tako omogočila povečanje dosega na tujem trgu, povečano sposobnost ciljnega targetiranja ključnih skupin in segmentov kupcev, hkrati pa optimizacijo marketinških in drugih operativnih stroškov povezanih z nastopanjem na tujih trgih. Z orodji za merjenje analitičnih podatkov bo podjetje pridobilo tudi koristen vir podatkov, ki bodo olajšali strateške odločitve podjetja z vidika trženjskih, marketinških in tudi proizvodnih usmeritev.

Glavni cilji operacije » E-POS-SLATNAR« so: vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja, širitev poslovanja podjetja na tujih trgih in povečanje mednarodne prepoznavnosti ter konkurenčnosti podjetja Slatnar.

Dodatno k omenjenim ciljem, bo operacija omogočila tudi realizacijo naslednjih ciljev:

 • priprava vsebin za nastop na digitalnih sejmih in udeležba na referenčnem sejmu;
 • izdelana celostna študija digitalnega nastopa podjetja;
 • odzivni design spletne strani;
 • izdelana analitika/spremljanje obiskanosti spletne strani;
 • izdelana spletna stran v dveh tujih jezikih;
 • izdelana študija nastopa na ciljnem trgu z vidika logistike, pravnega okvirja;
 • izdelava produktno-prodajnega videa v tujem jeziku v dolžini vsaj 2 minut;
 • izvedba usposabljanja – krepitev kompetenc.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša 30.000,00 EUR.

@2024 Slatnar.si Vse pravice pridržane. Izdelava: Optiweb